Funkcje dostosowywania aparatu

Aparat posiada różne funkcje dostosowywania, na przykład rejestrację funkcji i ustawień rejestrowania obrazów do przycisków ustawień własnych. Można łączyć preferowane ustawienia w celu ułatwienia obsługi aparatu.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień i sposobu korzystania z nich można znaleźć na stronach poszczególnych funkcji.


Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków ( Ust. Prz. Własne/ Ust. Prz. Własne/ Ust. Prz. Własne)

Można zmieniać funkcje przycisków, w tym przycisków ustawień własnych (C1 do C4), zgodnie z własnymi preferencjami. Wskazane jest przypisanie często używanych funkcji do przycisków zapewniających łatwą obsługę, tak aby można było wywołać przypisaną funkcję, naciskając po prostu odpowiadający jej przycisk.


Przypisywanie często używanych funkcji do przycisku Fn (Menu funkcji)

Po zarejestrowaniu w menu funkcji często wykorzystywanych funkcji w trybie rejestrowania obrazów, można wyświetlić zarejestrowane funkcje na ekranie, naciskając po prostu przycisk Fn (Funkcja). Z poziomu ekranu menu funkcji można wywołać funkcję, z której chcesz korzystać, wybierając ikony.Łączenie często używanych funkcji na ekranie menu ( Moje menu)

Po połączeniu często używanych pozycji z różnych menu, na przykład z menu rejestrowania obrazów i funkcji sieciowych, na ekranie „Moje menu” można szybko uzyskać dostęp do żądanych pozycji menu.


Przypisywanie różnych funkcji do pokrętła i przełączanie funkcji pokrętła ( Ust. mojego pok.)

Wybrane funkcje można przypisać do pokrętła przedniego/tylnego oraz do pokrętła sterowania. Można również zarejestrować maksymalnie trzy kombinacje ustawień w aparacie w formie ustawień „Moje pokrętło 1 - 3”.

Przykład: ekran [Ust. mojego pok.] w przypadku modeli wyposażonych w pokrętło przednie/tylne.


Szybka zmiana ustawień rejestrowania obrazów zgodnie z ujęciem ( Pam. ust. fotograf.)

Można zarejestrować odpowiednie ustawienia rejestrowania obrazów* dla danego ujęcia w aparacie lub na karcie pamięci, po czym łatwo można przywołać te ustawienia, używając pokrętła trybu itp.

Można zarejestrować odpowiednie ustawienia rejestrowania obrazów* dla danego ujęcia w aparacie lub na karcie pamięci, po czym łatwo można przywołać te ustawienia, używając przycisku MODE (Tryb).

* Nie można rejestrować ustawień przycisków własnych.


Zapisywanie ustawień aparatu dostosowanych do własnych potrzeb na karcie pamięci (Zapisz/załaduj ust.)

Ustawienia aparatu* można zapisać na karcie pamięci przy użyciu polecenia [Zapisz/załaduj ust.]. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz wykonać kopię zapasową ustawień lub zaimportować ustawienia do innego aparatu tego samego modelu itp.

* Niektórych ustawień nie można zapisać na karcie pamięci.