Pasmo częst. Wi-Fi (modele obsługujące pasmo 5 GHz)

Ustawianie częstotliwości dla łączności Wi-Fi. Opcja [5 GHz] zapewnia większe szybkości komunikacji i bardziej stabilne przesyłanie danych niż opcja [2,4 GHz]. Ustawienie [Pasmo częst. Wi-Fi] dotyczy przesyłania do i ze smartfona, zdalnego rejestrowania obrazu oraz funkcji zdalnego sterowania z komputera za pośrednictwem połączenia Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Sieć) → [Wi-Fi][Pasmo częst. Wi-Fi] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

2,4 GHz/5 GHz

Uwaga

  • Jeżeli występują punkty dostępowe o tym samym identyfikatorze SSID i formacie szyfrowania pracujące zarówno w pasmie 2,4 GHz jak i 5 GHz, wyświetlony zostanie punkt dostępowy z silniejszym polem radiowym.