Zdalne rejestrowanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN (Remote Camera Tool)

Remote Camera Tool to oprogramowanie do zdalnego rejestrowania obrazów z komputera za pośrednictwem przewodowej sieci LAN. Po podłączeniu aparatu do komputera lub koncentratora przełączającego za pośrednictwem kabla LAN można zmieniać ustawienia aparatu i rejestrować obrazy z poziomu komputera.

  1. MENU →(Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC] [Zdalne sterow. PC] [WŁ.].
  2. MENU →(Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC] [Met.poł.Zdal.ster.PC] [Przewod. sieć LAN].
  3. Podłącz aparat do komputera za pośrednictwem kabla LAN.
  4. Skonfiguruj wymagane ustawienia sieci LAN.
  5. Uruchom na komputerze program Remote Camera Tool, aby zdalnie rejestrować obrazy.

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania i użytkowania programu Remote Camera Tool można znaleźć pod poniższym adresem URL:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php