Przew. sieć LAN

Konfigurowanie przewodowej sieci LAN.

 1. MENU(Sieć) → [Przew. sieć LAN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ustaw. adresu IP:
Ustawianie, czy adres IP przewodowej sieci LAN ma być konfigurowany automatycznie, czy ręcznie. ([Automatyczne]/[Ręczny])
Wyś. info. o prz. LAN:
Wyświetlanie informacji dotyczących przewodowej sieci LAN dla opisywanego produktu, na przykład adresu MAC lub adresu IP.


Adres IP:
W przypadku ręcznego wprowadzania adresu IP, wpisz ustalony adres.
Maska podsieci/Domyślna brama/Główny serwer DNS/Dodat. serwer DNS:
Po ustawieniu w pozycji [Ustaw. adresu IP] opcji [Ręczny], wpisz każdy adres zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

Wskazówka

Aby wyświetlić QR Code dla adresu MAC

 • Możesz zaimportować adres MAC opisywanego aparatu do smartfonu. Użyj jednej z następujących metod, aby wyświetlić na ekranie QR Code i odczytaj QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging add-on na smartfonie.
  • Gdy aparat jest wyłączony, włącz aparat, trzymając naciśnięty przycisk (Odtwarzanie).
  • Naciśnij przycisk (Usuwanie) na ekranie [Wyś. info. o prz. LAN].
  Informacje szczegółowe, jak odczytać QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging add-on, można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Aplikacja Transfer & Tagging add-on jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.