Resetuj komp. EV (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Określa, czy zachować wartość ekspozycji ustawioną przy użyciu opcji [Kompens.eksp.], gdy wyłączysz zasilanie, a pokrętło kompensacji ekspozycji ustawione jest na „0”.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Resetuj komp. EV] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zachowaj:
Zachowuje ustawienia.
Resetuj:
Resetuje ustawienia.