Wyświetl. zarysu

zdjęcie, film

Ustawianie funkcji uwydatniania zarysów, która podkreśla zarys ostrych obszarów podczas fotografowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU → (Ostrość) → [Wyświetl. zarysu] → Wybierz opcję menu i ustaw żądany parametr.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyświetl. zarysu:
Ustawianie, czy ma być wyświetlane uwydatnianie zarysów. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Poziom zarysu:
Ustawianie poziomu uwydatnienia ostrych obszarów. ([Wysoki] / [Średni] / [Niski])
Kolor zarysu:
Ustawianie koloru wykorzystywanego do uwydatniania ostrych obszarów. ([Czerwony] / [Żółty] / [Niebieski] / [Biały])

Uwaga

  • Z uwagi na fakt, że opisywany produkt rozpoznaje ostre obszary jako wystarczającą ostrość, efekt funkcji podświetlenia obszarów z ostrością zależy od obiektu i obiektywu.
  • Zarys ostrych obszarów nie jest zaznaczany na urządzeniach podłączonych przez HDMI.