Korzystanie z przycisku Fn (Funkcja)

Naciśnięcie przycisku Fn (funkcja) podczas rejestrowania spowoduje wyświetlenie na ekranie menu (menu funkcji) z często używanymi funkcjami, takimi jak obszar ostrości czy balans bieli, co pozwala szybko przywołać te funkcje.

Przykład menu funkcji

Wyświetlane opcje różnią się zależnie od stanu aparatu.

Wskazówka

 • Użyj MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ustawienia menu Fn], aby zarejestrować ulubione funkcje w menu funkcji. Można zarejestrować osobno 12 funkcji do fotografowania i 12 funkcji do filmowania.
 • Gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] ustawiona jest opcja [WŁ.], będzie możliwe wykonywanie operacji dotykowych na ekranie menu.
 • Gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] ustawiona jest opcja [WŁ.], pozycję [Ustawienia menu Fn] można także otworzyć, przytrzymując ikonę w menu funkcji.
 1. Naciśnij kilkakrotnie DISP na pokrętle sterowania, aby wyświetlić tryb ekranu inny niż [Wizjer].
 2. Naciśnij przycisk Fn (Funkcja).

 3. Naciśnij górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby wybrać funkcję do ustawienia.

 4. Obróć pokrętło przednie, aby wybrać odpowiednie ustawienie, i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Niektóre funkcje można dokładnie ustawić przy pomocy pokrętła tylnego.

Używanie przycisku Fn w trybie [Wizjer]

Naciśnięcie przycisku Fn przy ustawieniu trybu wyświetlania na [Wizjer] pozwala na bezpośrednią obsługę opcji, które chcesz zmienić.


W trybie automatycznym

Wygląd ekranu w trybie automatycznym


W trybie P/A/S/M

Wygląd ekranu w trybie P/A/S/M

 • Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane na ilustracjach mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.


Zmiana ustawień z poziomu dedykowanych ekranów ustawień

Zaznacz ikonę dla wybranej funkcji i naciśnij środkową część pokrętła sterowania. Pojawi się dedykowany ekran ustawień dla danej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby zmienić ustawienia.

Ilustracja przedstawiająca pozycję wskazówek dotyczących obsługi

Uwaga

 • Opcje, które są szare na ekranie [Wizjer], nie mogą być zmieniane naciśnięciem przycisku Fn.
 • Niektórych ustawień, na przykład [Twórczy wygląd] oraz [Profil zdjęcia], nie można obsługiwać na ekranie [Wizjer], chyba że przejdziesz do dedykowanego ekranu ustawień.