Korzystanie z pokrętła trybu pracy

Pokrętło trybu pracy służy do wybierania trybu pracy w zależności od obiektu i scenariusza rejestrowania obrazu.

Ilustracja przedstawiająca lokalizację pokrętła trybu pracy

Aby wybrać żądany tryb, oObróć pokrętło trybu pracy, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.

Wskazówka

  • W przypadku korzystania z migawki elektronicznej właściwą szybkość zdjęć seryjnych można wybrać w MENU → (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Szybk. zdjęć ser.].