ISO (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Czułość na światło wyrażana jest przez wartość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 1. ISO na pokrętle sterowania → wybierz żądane ustawienie.
  • Można również wybrać MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Ekspozycja][ISO].
  • Wartość można zmieniać co 1/3 EV obracając pokrętło przednie jak również obracając pokrętło sterowania. Wartość można zmieniać co 1 EV obracając pokrętło tylne.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

ISO AUTO:
Automatycznie ustawia czułość ISO.
ISO 50 – ISO 102400:
Ręczne ustawianie czułości ISO. Wybór większej liczby zwiększa czułość ISO.

Wskazówka

 • Ustawiany automatycznie zakres czułości ISO można zmienić w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] i naciśnij prawą część pokrętła sterowania, po czym ustaw odpowiednie wartości dla [ISO AUTO maksim.] oraz [ISO AUTO minimum].
 • Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu pojawia się na zdjęciach.
 • Dostępne ustawienia czułości ISO zależą od tego, czy robione są zdjęcia, nagrywane są filmy, czy też rejestrowane są filmy w zwolnionym/szybkim tempie.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie pomiędzy 100 i 32000. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma większą wartość niż 32000, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na 32000. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie pomiędzy 100 i 32000. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma mniejszą wartość niż 100, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na 100. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • Zakres czułości ISO zależy od ustawienia [Gamma] w obszarze [Profil zdjęcia].
 • Dostępny zakres czułości ISO zmienia się przy wysyłaniu filmów RAW do innych urządzeń podłączonych przez HDMI.

Uwaga

 • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [ISO] ustawiona jest opcja [ISO AUTO]:
  • [Inteligentna auto]
 • Gdy ustawiona czułość ISO ma niższą wartość niż ISO 100, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiki) może ulec zmniejszeniu.
 • Wybór [ISO AUTO] przy trybie rejestrowania obrazu ustawionym na [P], [A], [S] lub [M] spowoduje, że czułość ISO będzie automatycznie regulowana w obrębie ustawionego zakresu.
 • Skierowanie aparatu na bardzo silne źródło światła podczas rejestrowania obrazów przy niskiej czułości ISO może spowodować, że oświetlone obszary na obrazie zostaną zarejestrowane jako czarne obszary.