Używanie przycisku AEL

Jeżeli nie można uzyskać właściwej jasności obiektu, nawet po skierowaniu aparatu w stronę obiektu i naciśnięciu przycisku migawki do połowy, można nacisnąć przycisk AEL przy wybranej jasności, aby wykonać pomiar i zablokować ekspozycję (funkcja blokady AE). Gdy ekspozycja jest zablokowana, ponownie ustaw ostrość na obiekcie i zrób zdjęcie.

Wskazówka

  • Przy ustawieniach domyślnych funkcja [Blokada AEL] jest przypisana do przycisku AEL.