Znajdowanie funkcji w MENU

Wyświetlane opcje MENU różnią się zależnie od pozycji pokrętła trybu. W tabeli poniżej tryby, w których wyświetlane są poszczególne pozycje MENU, są oznaczone ikonami zdjęcie/film.

Ilustracja przedstawiająca zakres trybów fotografowania i trybów nagrywania filmu na pokrętle trybu

zdjęcie: Opcja menu jest wyświetlana, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji odpowiadającej jednemu z trybów fotografowania (A).

film: Opcja menu jest wyświetlana, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji odpowiadającej jednemu z trybów filmowania (B).

zdjęcie, film: Opcja menu jest wyświetlana, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji odpowiadającej jednemu z trybów fotografowania (A) lub jednemu z trybów filmowania (B).

  • Gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji 1, 2 lub 3 (Przyw. ust. fotogr.), wyświetlane opcje menu zależą od trybu zapamiętanego pod danym numerem rejestracyjnym.

Karta (Fotografowanie)

Grupy zdjęcie, film Pozycje menu
Jakość obrazu zdjęcie Przeł. JPEG/HEIF
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Format pliku
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Typ pliku RAW
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Jakość JPEG
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Jakość HEIF
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Roz. obrazu JPEG
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Roz. obrazu HEIF
zdjęcie Format obrazu
zdjęcie, film Format pliku
zdjęcie, film Ustawienia filmu
film Ust. zwol. i szyb.
film Ustawienia proxy
zdjęcie, film Fotograf.
zdjęcie Red.sz.dł.naśw.
zdjęcie Red.sz.wys.ISO
zdjęcie Zdjęcia HLG
zdjęcie Przestrzeń barw
zdjęcie, film Komp. obiektywu
Nośniki zdjęcie, film Formatuj
zdjęcie, film Ust. nośnika nagr.: Nośnik nagrania
zdjęcie, film Ust. nośnika nagr.: Nośnik nagrania
zdjęcie, film Ust. nośnika nagr.: Auto. przeł. nośnika
zdjęcie, film Odz.bazę dan.obr.
zdjęcie, film Wyś. miej. na kar.
Plik zdjęcie Ustaw. pliku/kat.
zdjęcie Wybierz kat. NAGR.
zdjęcie Nowy katalog
zdjęcie Informacje IPTC
zdjęcie Info. o pr. autorskich
zdjęcie Zapisz nr seryjny
film Ustawienia pliku
Tryb fotografow. film Tryb ekspozycji
film Tryb ekspozycji
film Typ kontroli Eksp.
zdjęcie, film Przyw. ust. fotogr.
zdjęcie, film Pam. ust. fotograf.
zdjęcie, film Wybierz nośnik
zdjęcie Zarejest. wł. ust. fot.
Tryb pracy zdjęcie Szybk. zdjęć ser.
zdjęcie Typ samowyzw.: Samow.(Pojed.)
zdjęcie Typ samowyzw.: Samowyz. (ser.)
zdjęcie Ustaw. bracketingu: Bracket seryjny
zdjęcie Ustaw. bracketingu: Bracket pojedyn.
zdjęcie Ustaw. bracketingu: Brack.bal.bieli
zdjęcie Ustaw. bracketingu: Bracket DRO
zdjęcie Ustaw. bracketingu: Samowy. przy brack.
zdjęcie Ustaw. bracketingu: Kolejn.bracket
zdjęcie F. fotogr. z inter.
zdjęcie Zdj. wiel. z prz. piks.
Migawka/Ciche zdjęcie, film Ust. trybu cichego
zdjęcie Typ migawki
zdjęcie, film Wyzw.bez obiek.
zdjęcie Wyzwal. bez karty
zdjęcie, film Ustaw. Anti-flicker
Nagryw. dźwięku film Nagrywanie dźwięku
film Poz. nagryw. audio
film Czas przesył. audio
film Reduk. szumu wiatru
film Ust.dźw.stopki
film Wyśw. poz. dźw.
TC/UB film Time Code Preset
film User Bit Preset
film Time Code Format
film Time Code Run
film Time Code Make
film User Bit Time Rec
Stabiliz. obrazu zdjęcie SteadyShot
film SteadyShot
zdjęcie, film Reg. SteadyShot
zdjęcie, film Ogniskowa
Zoom zdjęcie, film Zoom
zdjęcie, film Zakres Zoom
zdjęcie, film Szybk. Zoomu
zdjęcie, film Szybk. Zoom
Wyśw. fotograf. zdjęcie, film Wyśw. linii siatki
zdjęcie, film Typ linii siatki
zdjęcie Us.wyś.pod. na żywo
film Mo.wyr.pod.NAG
Wyświetl. znaku film Wyświetl. znaku
film Znak środka
film Znak nakierow.
film Strefa bezpiecz.
film Ramka prowadząca

Karta (Ekspozycja/Kolor)

Karta (Ostrość)

Karta (Odtwarzanie)

Karta (Sieć)

Karta (Ustawienia)

Karta (Moje menu)

Uwaga

  • Kolejność, w jakiej są tu omówione karty menu, różni się od faktycznej kolejności wyświetlenia.