Czas pow.ust.ostr. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustaw czas, przez jaki ma być powiększane zdjęcie, przy użyciu funkcji [Auto. pow. w MF] lub [Powiększenie].

  1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Czas pow.ust.ostr.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

2 s:
Powiększa obraz na 2 sekundy.
5 s:
Powiększa obraz na 5 sekundy.
Bez ograniczeń:
Powiększa obrazy, dopóki nie naciśniesz przycisku migawki.