Korzystanie z przycisku MENU

Po naciśnięciu przycisku MENU zostanie wyświetlony ekran menu. Można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich operacji aparatu, w tym rejestrowania i odtwarzania obrazów, albo wykonać funkcję za pomocą menu na ekranie.

Ilustracja przedstawiająca pozycję przycisku MENU i ekran menu

(A) Karta menu

Karty menu są podzielone zgodnie ze scenariuszem użytkowania, np. dotyczące rejestrowania obrazów, odtwarzania, ustawień sieciowych itp.

(B) Grupa menu

Na każdej karcie opcje menu są pogrupowane według funkcji.
Numer przypisany do grupy to numer porządkowy na karcie. Numer ten określa pozycję używanej grupy.

(C) Pozycja menu

Wybór funkcji do skonfigurowania lub wykonania.

Wskazówka

 • Nazwa wybranej karty lub grupy jest wyświetlana u góry ekranu.
 • Gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] ustawiona jest opcja [WŁ.], będzie możliwe wykonywanie operacji dotykowych na ekranie menu.


Podstawowe operacje na ekranie menu

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.
 2. Poruszając się w obrębie drzewa menu przez naciskanie górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania, znajdź odpowiednią opcję.
  • Wyświetlane opcje menu różnią się w zależności od trybów fotografowania i trybów nagrywania filmu.

   Ilustracja przedstawiająca poruszanie się po menu

   (A) Karty menu

   (B) Grupy menu

   (C) Pozycje menu

 3. Naciśnij środek pokrętła sterowania, aby wybrać pozycję menu.

  Na monitorze pojawi się ekran ustawień lub ekran wykonawczy dla zaznaczonej pozycji.

 4. Wybierz parametr lub uruchom funkcję.
  • Jeśli chcesz anulować zmianę parametru, naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 5. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć pracę z ekranem menu.

  Nastąpi powrót do ekranu rejestrowania obrazów lub ekranu odtwarzania.

Wskazówka

 • Ekran menu można wyświetlić, przypisując funkcję [MENU] do przycisku ustawień własnych poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne], a następnie naciskając ten przycisk.


Zależność między pokrętłem trybu a ekranem menu

Grupy menu i opcje menu wyświetlane na kartach [Fotografowanie], [Ekspozycja/Kolor] i [Ostrość] zależą od ustawienia pokrętła trybu.


Tryby fotografowania (AUTO/P/A/S/M)

 • Wyświetlane są opcje menu dotyczące fotografowania.*

* Z uwagi na fakt, że filmy można nagrywać przyciskiem MOVIE (Film) nawet w trybie fotografowania, wyświetlane są także podstawowe opcje menu filmu.


Tryby nagrywania filmu ( /S&Q)

 • Wyświetlane są opcje menu dotyczące nagrywania filmów.

Ikony używane w pozycji „Przewodnik pomocniczy”

zdjęcie: Opcje menu wyświetlane w trybach fotografowania (AUTO/P/A/S/M)

film: Opcje menu wyświetlane w trybach nagrywania filmu (Film/S&Q)

zdjęcie, film: Opcje menu wyświetlane zarówno w trybach fotografowania, jak i w trybach nagrywania filmu