Zapisz/załaduj ust.

Ustawienia aparatu można zapisać na karcie pamięci / załadować z karty pamięci. Można również załadować ustawienia z innego aparatu tego samego modelu.

  1. MENU(Ustawienia) → [Resetuj/Zap. ust.][Zapisz/załaduj ust.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Załaduj:
Załadowanie ustawień z karty pamięci do opisywanego aparatu.
Zapisz:
Zapisywanie bieżących ustawień opisywanego aparatu na karcie pamięci.
Kasuj:
Usuwanie ustawień zapisanych na karcie pamięci.


Ustawienia, których nie można zapisać

Przy użyciu funkcji [Zapisz/załaduj ust.] nie można zapisywać poniższych parametrów ustawień. (Nie podano opcji menu bez parametrów ustawień, na przykład [Powiększenie].)

(Fotografowanie)
Informacje IPTC
Info. o pr. autorskich

(Ekspozycja/Kolor)
Ust. zew. l. błyskow.
Balans bieli: Niestandard. 1/Niestandard. 2/Niestandard. 3

(Ostrość)
Rejestracja twarzy

(Sieć)
Fun. przesyłania FTP*
WPS przycisk
Ust. punktu dostępu
Pasmo częst. Wi-Fi
Ustaw. adresu IP
Edytuj nazwę urządz.
Importuj cert. gł.
Zabezpiecz.(IPsec)

* Ustawienia w sekcji [Fun. przesyłania FTP] można zapisać lub załadować, wybierając MENU (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. przesyłania FTP][Zap./załad. ust. FTP]. Szczegółowe informacje zawiera „FTP Help Guide”.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2040/h_zz/


(Ustawienia)
Ust. reg./daty/czasu

Uwaga

  • Na jednej karcie pamięci można zapisać maksymalnie 10 ustawień. Po zapisaniu 10 ustawień nie można wykonać operacji [Zapisz nowy]. Usuń istniejące ustawienia, używając polecenia [Kasuj] lub zastąp je.
  • Do zapisywania lub ładowania danych służy tylko gniazdo 1. Nie można zmienić gniazda docelowego dla zapisu/ładowania.
  • Nie można załadować ustawień z aparatu innego modelu.
  • Z funkcji tej można skorzystać w celu zapisania ustawień zarejestrowanych w pozycji [Pam. ust. fotograf.]. Jednakże polecenie [Zapisz/załaduj ust.] jest niedostępne przy ustawieniu pokrętła trybu na 1/2/3 ( Przyw. ust. fotogr.). Przed użyciem tej funkcji pokrętło trybu należy ustawić w innej pozycji niż 1/2/3.