Nowy katalog

Tworzenie nowego folderu na karcie pamięci do zapisywania zdjęć. Tworzony jest nowy folder z numerem o jeden większym, niż najwyższy wykorzystywany numer folderu. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze.

W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność foldera zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy folder.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Plik][Nowy katalog].

Wskazówka

  • Można określić ostatnie 5 znaków nazwy pliku.

Uwaga

  • Po włożeniu do urządzenia karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie rozpoczęcia wykonywania zdjęć może automatycznie zostać utworzony nowy folder.
  • Jeżeli w aparacie ustawiono rejestrowanie obrazów na kartach pamięci w obu gniazdach, na obu kartach pamięci zostanie utworzony nowy folder. Numer nowego folderu będzie o jeden większy od największego istniejącego numeru folderu na obu kartach pamięci.
  • Jeżeli w aparacie ustawiono rejestrowanie obrazów na kartach pamięci w obu gniazdach i zostanie zarejestrowany obraz, może zostać automatycznie utworzony nowy folder.
  • Przy ustawieniu [Forma daty] w pozycji [Nazwa katalogu] w sekcji [Ustaw. pliku/kat.] nie można zmienić nazwy tego folderu.