Płynny WB

film

Ustawianie szybkości, przy której następuje przełączenie balansu bieli podczas nagrywania filmu, na przykład gdy zmieni się ustawienie w pozycji [Balans bieli] lub [Ust. prior. w AWB].

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Balans bieli][Płynny WB] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Balans bieli zmieni się natychmiast po zmianie ustawienia balansu bieli podczas nagrywania filmu.
1 (Duża)/2/3 (Mała):
Podczas filmowania można wybrać szybkość, przy której nastąpi przełączenie balansu bieli, aby uzyskać bardziej płynne zmiany balansu bieli filmu.
Ustawienia szybkości w kolejności od największej do najmniejszej to: [1 (Duża)], [2] i [3 (Mała)].

Uwaga

  • Funkcja ta nie wpływa na szybkość, przy której balans bieli zmienia się, gdy w pozycji [Balans bieli] ustawiono opcję [Automatyczne].
  • Nawet w przypadku wyboru innego ustawienia niż [WYŁ.], następujące kroki zostaną natychmiast zastosowane w odniesieniu do filmu bez względu na ustawienie szybkości.
    • Precyzyjne regulacje odcieni koloru
    • Zmiana temperatury barwowej przy użyciu funkcji [ Tmp. kol./Filtr]