Jasność wizjera

W przypadku korzystania z wizjera, jego jasność jest dobierana w opisywanym produkcie w zależności od panujących warunków otoczenia.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wizjer/Monitor][Jasność wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Automatyczna regulacja jasności.
Ręczny:
Wybór jasności wizjera w zakresie od –2 do +2.

Uwaga

  • Gdy temperatura aparatu wzrośnie, obraz w wizjerze może stać się ciemny.