Standard. obsz. ostr.

zdjęcie, film

Naciśnięcie przycisku z przypisaną funkcją [Standard. obsz. ostr.] pozwala przywoływać przydatne funkcje, takie jak automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie w środku ekranu zgodnie z ustawieniami obszaru ostrości.

 1. MENU → (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk, po czym przypisz funkcję [Standard. obsz. ostr.] do tego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Standard. obsz. ostr.].
  • To, co można zrobić naciśnięciem tego przycisku, zależy od ustawienia w pozycji [Obszar ostrości].

Przykłady funkcji przycisku [Standard. obsz. ostr.]

 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono jakikolwiek z poniższych parametrów, naciśnięcie tego przycisku przesuwa ramkę ostrości z powrotem do środka monitora lub na śledzony obiekt:
  • [Strefa]
  • [Punktowy: S]/[Punktowy: M]/[Punktowy: L]
  • [Rozszerz punkt.]
  • [Śledzenie: Strefa]
  • [Śledzenie: Punktowy S]/[Śledzenie: Punktowy M]/[Śledzenie: Punktowy L]
  • [Śledzenie: Rozszerz punktowy]
 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki], [Stały środek], [Śledzenie: Szeroki] lub [Śledzenie: Stały Środek], naciśnięcie tego przycisku w trybie autofokusu spowoduje, że aparat będzie ustawiał ostrość w środku ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas nagrywania filmu z ręcznym ustawianiem ostrości umożliwia tymczasowe przejście do trybu automatycznej ostrości z ostrością ustawianą w środku ekranu.

Uwaga

 • Funkcji [Standard. obsz. ostr.] nie można ustawić na [Przycisk w lewo], [Przycisk w prawo] lub [Dolny przycisk] pokrętła sterowania.