Wyś.ob.podcz.śledz.

zdjęcie

Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka obszaru ostrości, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Śledzenie].

  1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Wyś.ob.podcz.śledz.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wyświetlanie ramki obszaru ostrości w trakcie śledzenia. Obszar rozpoczęcia śledzenia, Wyświetlany w trakcie śledzenia obiektu, jest pomocny w przypadku rozpoczęcia kolejnej sesji rejestrowania obrazu.
WYŁ.:
Ramka obszaru ostrości nie jest wyświetlana w trakcie śledzenia.