Ust. zwol. i szyb.

film

Istnieje możliwość zarejestrowania momentu, którego nie uchwycić nieuzbrojonym okiem (nagranie w zwolnionym tempie) lub zarejestrować długotrwałe zjawisko w formie skompresowanego filmu (nagranie w szybkim tempie). Można przykładowo zarejestrować dynamiczne ujęcia sportowe, moment odfrunięcia ptaka, rozkwitający kwiat, czy zmianę wyglądu chmur albo rozgwieżdżone niebo. Dźwięk nie będzie nagrywany.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Zwoln. i szyb. tempo).
 2. Wybierz MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb ekspozycji] → wybierz ustawienie nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie (Program Auto, Priorytet przysłony, Priorytet migawki lub Ekspozycji ręcznej).
 3. Wybierz MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ust. zwol. i szyb.] → Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz odpowiednie ustawienie.
 4. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.
  • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

L. kl. na sek. nagr.:
Wybór szybkości klatek filmu.
Liczba kl. na sek.:
Wybór szybkości klatek rejestrowanego obrazu.
Ust. nagrywania:
Wybór szybkości transmisji, próbkowania kolorów oraz głębi bitowej filmu.

 • Wartości, które można ustawiać w przypadku [L. kl. na sek. nagr.] oraz [Ust. nagrywania] są takie same, jak w przypadku [Ustawienia filmu].
 • Chociaż format nagranego filmu będzie taki sam, jak ustawienie [Format pliku], nie można wybrać opcji [XAVC HS 8K] w przypadku rejestrowania w zwolnionym/szybkim tempie. Po wybraniu opcji [XAVC HS 8K] zostanie ona automatycznie zmieniona na [XAVC HS 4K].


Szybkość odtwarzania

Szybkość odtwarzania zmienia się jak poniżej w zależności od przypisanych parametrów [L. kl. na sek. nagr.] i [Liczba kl. na sek.].

Gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję NTSC

Liczba kl. na sek. L. kl. na sek. nagr.: 24p L. kl. na sek. nagr.: 30p L. kl. na sek. nagr.: 60p L. kl. na sek. nagr.: 120p
240fps 10 razy wolniej 8 razy wolniej 4 razy wolniej 2 razy wolniej
120fps 5 razy wolniej 4 razy wolniej 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania
60fps 2,5 razy wolniej 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej
30fps 1,25 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej 4 razy szybciej
15fps 1,6 razy szybciej 2 razy szybciej 4 razy szybciej 8 razy szybciej
8fps 3 razy szybciej 3,75 razy szybciej 7,5 razy szybciej 15 razy szybciej
4fps 6 razy szybciej 7,5 razy szybciej 15 razy szybciej 30 razy szybciej
2fps 12 razy szybciej 15 razy szybciej 30 razy szybciej 60 razy szybciej
1fps 24 razy szybciej 30 razy szybciej 60 razy szybciej 120 razy szybciej


Gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję PAL

Liczba kl. na sek. L. kl. na sek. nagr.: 25p L. kl. na sek. nagr.: 50p L. kl. na sek. nagr.: 100p
200fps 8 razy wolniej 4 razy wolniej 2 razy wolniej
100fps 4 razy wolniej 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania
50fps 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej
25fps Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej 4 razy szybciej
12fps 2,08 razy szybciej 4,16 razy szybciej 8,33 razy szybciej
6fps 4,16 razy szybciej 8,33 razy szybciej 16,66 razy szybciej
3fps 8,33 razy szybciej 16,66 razy szybciej 33,33 razy szybciej
2fps 12,5 razy szybciej 25 razy szybciej 50 razy szybciej
1fps 25 razy szybciej 50 razy szybciej 100 razy szybciej
 • Nie można wybrać opcji [240fps]/[200fps], gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono następujące opcje:
  • XAVC HS 4K
  • XAVC S 4K
  • XAVC S-I 4K

Wskazówka

Uwaga

 • W przypadku nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie rzeczywisty czas nagrywania różni się od czasu nagranego w filmie. Czas nagrywania wyświetlany w górnej części monitora pokazuje pozostały czas nagrywania filmu, a nie pozostały czas nagrywania na karcie pamięci.
 • Przy nagrywaniu w zwolnionym tempie, czas otwarcia migawki ulega skróceniu i może nie udać się uzyskać odpowiedniej ekspozycji. Jeżeli tak się zdarzy, należy zmniejszyć wartość przysłony lub ustawić wyższą czułość ISO.
 • Podczas nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie poniższe funkcje są niedostępne.
  • [Time Code Run]
  • [Wyjście Time Code]