Importowanie certyfikatu głównego do aparatu (Importuj cert. gł.)

Importowanie certyfikatu głównego niezbędnego do weryfikacji serwera z karty pamięci. Z funkcji tej należy korzystać w przypadku szyfrowanej komunikacji podczas przesyłania FTP.

Szczegółowe informacje zawiera „FTP Help Guide”.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2040/h_zz/

  1. MENU (Sieć) → [Opcja sieci][Importuj cert. gł.].