Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. Obróć pokrętło trybu pracy i wybierz właściwy tryb.
  • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji ustawień

Zdjęcia seryjne: Hi+ / Zdjęcia seryjne: Hi / Zdjęcia seryjne: Mid / Zdjęcia seryjne: Lo

Podane szybkości zdjęć seryjnych dotyczą fabrycznej konfiguracji aparatu.

Ustawienie zdjęć seryjnych Typ migawki: Migaw. mechan. Typ migawki: Automatyczne / Migaw. elektron. *1
Zdjęcia seryjne: Hi+ Maksymalnie 10 zdjęć/sekundę*2 *4 Maksymalnie 30 zdjęć/sekundę*3 *4 *5
Zdjęcia seryjne: Hi Maksymalnie 8 zdjęć/sekundę*2 *4 Maksymalnie 20 zdjęć/sekundę*4 *5
Zdjęcia seryjne: Mid Maksymalnie 6 zdjęć/sekundę*4 Maksymalnie 15 zdjęć/sekundę*4
Zdjęcia seryjne: Lo Maksymalnie 3 zdjęcia/sekundę Maksymalnie 5 zdjęć/sekundę*4

*1 Jest to szybkość, gdy w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] ustawiono opcję [Standardowy]. Przy ustawieniu [Priorytet ostr.] w pozycji [Napęd przy. w tr. AF], szybkość wykonywania zdjęć seryjnych może być mniejsza.

*2 Gdy w pozycji [Pr.szyb.syn.l.błys.] jest ustawiona opcja [WŁ.] lub [Automatyczne], maksymalna szybkość może ulec zmniejszeniu.

*3 W przypadku rejestrowania w nieskompresowanym formacie RAW lub bezstratnym formacie skompresowanym RAW maksymalna szybkość wynosi 20 zdjęć na sekundę.

*4 Gdy w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] jest ustawiona opcja [Standardowy] lub [Priorytet ciszy], a wartość przysłony jest większa niż F22, ostrość będzie zablokowana z ustawieniem na pierwszym ujęciu.

*5 W trybie ostrości AF-C (Ciągły AF) szybkość zdjęć seryjnych zależy od zamocowanego obiektywu. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej zgodności obiektywu.


Liczba zdjęć, jakie można zapisać w trybie zdjęć seryjnych

Wartości te orientacyjnie określają liczbę zdjęć, jakie można zarejestrować, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji (Zdjęcia seryjne: Hi+) lub (Zdjęcia seryjne: Hi). Liczby te zależą od warunków otoczenia i karty pamięci.


Tryb pracy: [Zdjęcia seryjne: Hi+]

Rozmiar zdjęcia: [L:50M]

[Typ migawki]: [Automatyczne] lub [Migaw. elektron.]

Format pliku Liczba zdjęć, gdy wybrano JPEG Liczba zdjęć, gdy wybrano HEIF
JPEG/HEIF (Wysoka) ok. 165 zdj. ok. 153 zdj.
RAW (Skompresowany RAW) ok. 155 zdj. ok. 155 zdj.
RAW & JPEG / RAW & HEIF (Skompresowany RAW)*1 ok. 152 zdj. ok. 120 zdj.
RAW (Nieskompresowany RAW)*2 ok. 82 zdj. ok. 82 zdj.
RAW & JPEG / RAW & HEIF (Nieskompresowany RAW)*1 *2 ok. 78 zdj. ok. 64 zdj.
RAW (RAW z kompresją bezstratną: L)*2 ok. 96 zdj. ok. 96 zdj.
RAW & JPEG/RAW & HEIF (RAW z kompresją bezstratną: L)*1 *2 ok. 83 zdj. ok. 64 zdj.

*1 Gdy w pozycji [Jakość JPEG] / [Jakość HEIF] ustawiono opcję [Wysoka].

*2 Szybkość zdjęć seryjnych oraz liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć seryjnych ulegają obniżeniu do tego samego poziomu, jak w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi], w przypadku rejestrowania w nieskompresowanym formacie RAW lub w skompresowanym formacie bezstratnym RAW.


Tryb pracy: [Zdjęcia seryjne: Hi]

Rozmiar zdjęcia: [L: 50M]

[Typ migawki]: [Automatyczne] lub [Migaw. elektron.]

Podane poniżej liczby dotyczą aparatu skonfigurowanego fabrycznie. (Szybkość zdjęć seryjnych w przypadku funkcji [Zdjęcia seryjne: Hi] wynosi maksymalnie 20 zdjęć na sekundę).

Format pliku Liczba zdjęć, gdy wybrano JPEG Liczba zdjęć, gdy wybrano HEIF
JPEG/HEIF (Wysoka) ok. 400 zdj. ok. 299 zdj.
RAW (Skompresowany RAW) ok. 238 zdj. ok. 238 zdj.
RAW & JPEG / RAW & HEIF (Skompresowany RAW)* ok. 192 zdj. ok. 164 zdj.
RAW (Nieskompresowany RAW) ok. 82 zdj. ok. 82 zdj.
RAW & JPEG / RAW & HEIF (Nieskompresowany RAW)* ok. 78 zdj. ok. 64 zdj.
RAW (RAW z kompresją bezstratną : L) ok. 96 zdj. ok. 96 zdj.
RAW & JPEG/RAW & HEIF (RAW z kompresją bezstratną: L)* ok. 83 zdj. ok. 64 zdj.

* Gdy w pozycji [Jakość JPEG]/[Jakość HEIF] ustawiono opcję [Wysoka]. • Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów w poniższych warunkach:
  • Temperatura otoczenia: 25°C
  • Używana karta pamięci CFexpress Type A marki Sony (sprzedawana oddzielnie)
  • Liczba włożonych kart pamięci: 1

Wskazówka

 • Aby regulacja ostrości i ekspozycji była przeprowadzana w sposób ciągły, ustaw poniższe opcje:
  • Tryb ostrości: [Ciągły AF]
  • [AEL z nac. spustu]: [WYŁ.] lub [Automatyczne]
 • Korzystając z elektronicznej migawki, można dobrać preferowaną szybkość zdjęć seryjnych, wybierając MENU → (Fotografowanie) → [Tryb pracy] [Szybk. zdjęć ser.].
 • Aby zarejestrować więcej zdjęć podczas wykonywania zdjęć seryjnych, ustaw tryb pracy na [Zdjęcia seryjne: Mid] (maksymalnie 15 zdjęć na sekundę) lub wolniejszy. W formacie JPEG seryjnie można zarejestrować 1 000 lub więcej zdjęć.

Uwaga

 • Podczas wykonywania zdjęć seryjnych ustawienie ostrości jest zablokowane na pierwszym ujęciu, gdy wartość F jest większa niż F22. (Gdy jednak w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migaw. mechan.] i wybrano tryb [Zdjęcia seryjne: Lo], aparat będzie stale ustawiał ostrość podczas zdjęć seryjnych).
 • Obiekt nie jest wyświetlany w czasie rzeczywistym na monitorze lub w wizjerze, gdy w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migaw. mechan.] lub podczas rejestrowania zdjęć w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi+].
 • Podczas rejestrowania z lampą błyskową zmniejsza się szybkość wykonywania zdjęć seryjnych.