Panel dot./Płyt. dot.

zdjęcie, film

Operacje dotykowe podczas rejestrowania obrazów z poziomu monitora są określane mianem „obsługi panelu dotykowego”, a operacje dotykowe podczas rejestrowania obrazów z poziomu wizjera są określane mianem „obsługi płytki dotykowej”. Można wybrać, czy ma być włączona obsługa panelu dotykowego czy płytki dotykowej.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Panel dot./Płyt. dot.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Obie ważne:
Uruchamianie zarówno obsługi panelu dotykowego w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu monitora, jak i obsługi płytki dotykowej w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu wizjera.
Tylko panel dot.:
Uruchamianie tylko obsługi panelu dotykowego w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu monitora.
Tylko płytka dot.:
Uruchamianie tylko obsługi płytki dotykowej w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu wizjera.