Przeł. JPEG/HEIF

zdjęcie

Przełączanie formatu pliku (JPEG / HEIF) rejestrowanego zdjęcia.

JPEG posiada ogólną kompatybilność. Pliki JPEG można przeglądać i edytować w różnych środowiskach. Format HEIF charakteryzuje się wysoką wydajnością kompresji. Aparat może zapisywać zdjęcia w wysokiej jakości i w małych rozmiarach w formacie HEIF. Zależnie od komputera lub oprogramowania, oglądanie lub edytowanie plików HEIF może nie być możliwe. Ponadto do odtwarzania zdjęć w formacie HEIFniezbędne jest środowisko kompatybilne z formatem HEIF. Podłączając aparat do odbiornika TV przez HDMI, można oglądać zdjęcia w wysokiej jakości.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Przeł. JPEG/HEIF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

JPEG:
Wykonywana jest cyfrowa obróbka pliku RAW, który zostanie zapisany w formacie JPEG. To ustawienie daje pierwszeństwo kompatybilności.
HEIF(4:2:0):
Wykonywana jest cyfrowa obróbka pliku RAW, której wynik jest zapisywany w formacie HEIF (4:2:0). To ustawienie daje pierwszeństwo jakości obrazu i wydajności kompresji.
HEIF(4:2:2):
Wykonywane jest cyfrowa obróbka pliku RAW, który zostanie zapisany w formacie HEIF (4:2:2). To ustawienie daje pierwszeństwo jakości obrazu.

Wskazówka

  • W zależności od ustawienia w pozycji [Przeł. JPEG/HEIF], opcje związane z formatem pliku ([Format pliku] itp.) zostaną przełączone na format JPEG lub HEIF.

Uwaga

  • Plików graficznych w formacie HEIF zarejestrowanych opisywanym aparatem nie można wyświetlać na innych aparatach, które nie obsługują formatu pliku HEIF. Uważaj, aby przypadkowo nie skasować plików graficznych HEIF przez sformatowanie karty pamięci lub usunięcie plików.
  • Podczas nagrywania w formacie HEIF przy ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [Zdjęcia HLG] przestrzeń barw jest nagrywana w standardzie sRGB. Gdy w pozycji [Zdjęcia HLG] ustawiono opcję [WŁ.], będą one rejestrowane w przestrzeni barw BT.2100 (gamut kolorów BT.2020).