Nast.komp.eksp.

zdjęcie

Określa, czy zastosować wartość kompensacji ekspozycji do kontroli zarówno światła lampy błyskowej i światła zastanego, czy tylko światła zastanego.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Lampa błysk.][Nast.komp.eksp.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zastane&błysk:
Stosuje wartość kompensacji ekspozycji do kontroli zarówno światła lampy błyskowej jak i światła zastanego.
Tylko zastane:
Stosuje wartość kompensacji ekspozycji tylko do kontroli światła zastanego.