Dołączanie plików audio do obrazów (Notatka głosowa)

Informacje o warunkach rejestrowania oraz opisy obrazów można nagrywać głosem, po czym pliki audio można dołączać do obrazów w formie notatek głosowych.

Notatki głosowe mogą być przesyłane do komputera wraz z obrazami i odtwarzane na komputerze.

 1. MENU → (Odtwarzanie) → [Zaznacz./Notatka][Notatka głosowa]
  Pojawi się ekran wyboru obrazu.
 2. Wybierz zdjęcie, do którego chcesz dołączyć notatkę głosową.
 3. Przytrzymując środek pokrętła sterowania, nagraj swój głos.
  Plik z notatką głosową (.WAV) o tej samej nazwie pliku co zdjęcie zostanie zapisany w folderze, gdzie zapisane jest odpowiadające jej zdjęcie.
  • Nagrywanie jest kontynuowane dopóki wciśnięty jest środek pokrętła sterowania. Nagrywanie kończy się w momencie zwolnienia przycisku.

Odtwarzanie notatek głosowych

 1. MENU → (Odtwarzanie) → [Zaznacz./Notatka][Notatka głosowa].
 2. Wybierz zdjęcie z dołączoną notatką głosową, którą chcesz odtworzyć.
  • Na zdjęciach z dołączoną notatką głosową jest wyświetlany symbol (ikona notatki głosowej).
 3. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.


Usuwanie notatek głosowych

 1. MENU → (Odtwarzanie) → [Zaznacz./Notatka][Notatka głosowa].
 2. Wybierz zdjęcie z dołączoną notatką głosową, którą chcesz usunąć.
 3. Naciśnij dolną sekcję pokrętła sterowania, a następnie wybierz [OK].

Wskazówka

 • Po przypisaniu funkcji [Blok. notatki głosow.] do przycisku ustawień własnych poleceniem [Ust. Prz. Własne] notatka głosowa będzie nagrywana dopóki wciśnięty jest ten przycisk. Po przypisaniu funkcji [Przeł. notatki głos.] do przycisku ustawień własnych nagrywanie notatki głosowej rozpocznie się w momencie naciśnięcia tego przycisku, a zakończy w momencie ponownego naciśnięcia tego przycisku. W przypadku odtwarzania notatki głosowej odtwarzanie rozpocznie się w momencie naciśnięcia tego przycisku, a zakończy w momencie ponownego jego naciśnięcia.
 • W przypadku zdjęć chronionych nadal można nagrać notatkę głosową.

Uwaga

 • Nie można dołączyć notatki głosowej do filmu.
 • Do zdjęcia można dołączyć jeden plik z notatką głosową o czasie trwania maksymalnie 60 sekund.
 • Nie można dołączyć kolejnej notatki głosowej do zdjęcia, do którego dołączono już notatkę głosową, ani zastąpić dołączonego nagrania notatki głosowej innym nagraniem. Najpierw należy usunąć dołączoną notatkę głosową, a następnie nagrać nową notatkę głosową.
 • Nie można zmieniać poziomu głośności mikrofonu w przypadku nagrywania.
 • Do nagrywania notatek głosowych wykorzystywany jest wbudowany mikrofon. Nie można korzystać z zewnętrznego wejściowego urządzenia audio.