Uwagi dotyczące akumulatora i ładowania akumulatora

Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora

 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów marki Sony.
 • W określonych warunkach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.
 • Należy chronić akumulator przed wodą. Akumulator nie jest wodoodporny.
 • Nie należy pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w samochodzie lub na słońcu.

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

 • Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).
 • Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji do wykonania dobrego zdjęcia, naładuj akumulator przed każdym użyciem urządzenia.
 • Nie wolno ładować akumulatorów innych niż akumulatory przeznaczone do opisywanego produktu. W przeciwnym razie może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzania, wybuchu, porażenia elektrycznego, poparzeń lub obrażeń.
 • W przypadku nowego akumulatora lub akumulatora, który nie był używany przez długi czas, lampka ładowania (CHARGE) może szybko migać podczas ładowania akumulatora. W takim przypadku należy wyjąć akumulator i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10°C a 30°C. Poza tym zakresem temperatur akumulator może nie zostać prawidłowo naładowany.
 • Nie można zagwarantować prawidłowej współpracy ze wszystkimi zasilaczami zewnętrznymi.
 • Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego w przypadku ładowania za pośrednictwem ładowarki lub odłącz przewód USB od aparatu w przypadku ładowania akumulatora włożonego do aparatu. W przeciwnym razie okres eksploatacji akumulatora może ulec skróceniu.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.
 • Jeśli lampka ładowania urządzenia miga podczas ładowania, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć ten akumulator do urządzenia. Jeśli lampka ładowania miga ponownie, może to oznaczać usterkę akumulatora lub włożenie akumulatora nieodpowiedniego typu. Sprawdź, czy akumulator jest odpowiedniego typu.
  Jeśli typ akumulatora jest prawidłowy, wyjmij akumulator, zamień go na nowy lub inny i sprawdź, czy ładuje się prawidłowo. Jeśli nowy akumulator ładuje się prawidłowo, usterka może dotyczyć poprzedniego akumulatora.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

 • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie.

  Ilustracja przedstawiająca ikony wskaźnika poziomu naładowania akumulatora

  A: Akumulator naładowany

  B: Akumulator wyładowany

 • Zanim na ekranie pojawi się prawidłowe wskazanie poziomu naładowania akumulatora, musi minąć około jedna minuta.
 • W określonych warunkach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.
 • Jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie pojawia się na ekranie, naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania), aby go wyświetlić.

Efektywne korzystanie z akumulatora

 • Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. W związku z tym w niskiej temperaturze akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć okres użytkowania akumulatora, zalecamy umieszczenie akumulatora w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać; następnie umieść go w urządzeniu tuż przed wykonywaniem zdjęć. Jeśli w kieszeni nosisz metalowe przedmioty, takie jak klucze, musisz uważać, aby nie spowodować spięcia.
 • Częste korzystanie z lampy błyskowej, wykonywanie zdjęć seryjnych, wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu lub rozjaśnianie monitora przyspiesza rozładowywanie się akumulatora.
 • Zalecamy przygotowanie zapasowych akumulatorów i wykonywanie zdjęć próbnych przed wykonaniem zdjęć właściwych..
 • Jeżeli złącze akumulatora jest zanieczyszczone, włączenie urządzenia może nie być możliwe lub akumulator może nie zostać prawidłowo naładowany. W takim przypadku delikatnie oczyść akumulator, wycierając kurz przy użyciu miękkiej ściereczki lub patyczka kosmetycznego.

Przechowywanie akumulatora

Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy co najmniej raz w roku go naładować, a następnie całkowicie rozładować w aparacie przed rozpoczęciem okresu przechowywania. Po wyjęciu z aparatu, akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Czas eksploatacji akumulatora

 • Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Jeśli ciągle korzystasz z tego samego akumulatora lub używasz tego samego akumulatora przez dłuższy czas, jego pojemność z czasem się zmniejsza. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
 • Żywotność akumulatora zależy od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.