Wyśw. linii siatki (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy podczas rejestrowania obrazów ma być wyświetlana siatka, czy też nie. Siatka pomaga w kompozycji kadru.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Wyśw. fotograf.][Wyśw. linii siatki] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Linia siatki jest wyświetlana.
WYŁ.:
Linia siatki nie jest wyświetlana.

Wskazówka

  • Przypisanie funkcji [Wyb. wyś. linii siatki] do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] pozwala wyświetlać lub ukrywać linie siatki naciśnięciem przydzielonego przycisku.