Formatuj

W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym aparacie, wskazane jest sformatowanie karty z poziomu aparatu w celu zapewnienia jej stabilnego działania. Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Formatuj] → żądane gniazdo karty pamięci.
 2. Wybierz [Enter]. (Szybkie formatowanie)
  • Naciśnięcie przycisku (Usuwanie) spowoduje wyświetlenie komunikatu o pełnym formatowaniu. Można uruchomić pełne formatowanie, wybierając [Enter].

Różnica między szybkim formatowaniem a pełnym formatowaniem

Wykonaj pełne formatowanie, gdy czujesz, że prędkość nagrywania na karcie pamięci lub odczytywania z karty pamięci ulegnie zmniejszeniu lub gdy chcesz całkowicie skasować dane.

Pełne formatowanie zajmuje więcej czasu niż szybkie formatowanie, ponieważ wszystkie obszary karty pamięci zostaną zainicjowane.

Wskazówka

 • Ekran formatowania karty pamięci można również wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk MENU, a następnie przez około dwie sekundy przycisk (Usuwanie) na ekranie nagrywania.
 • Możesz anulować pełne formatowanie przed jego zakończeniem. Nawet jeśli anulujesz pełne formatowanie w trakcie wykonywania tej procedury, dane zostaną skasowane. Z karty pamięci można więc korzystać w takim stanie, w jakim jest.

Uwaga

 • Formatowanie w sposób trwały usuwa wszystkie dane, w tym także obrazy chronione i zapamiętane ustawienia (od M1 do M4).
 • Wskaźnik dostępu świeci w trakcie formatowania. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy świeci wskaźnik dostępu.
 • Sformatuj kartę pamięci z poziomu opisywanego aparatu. Sformatowanie karty pamięci z poziomu komputera może uniemożliwić jej użytkowanie w zależności od rodzaju formatu.
 • Formatowanie może zająć kilka minut w zależności od karty pamięci.
 • Nie można sformatować karty pamięci, jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 1%.