Obsługa dotykowa

zdjęcie, film

Ustawianie, czy obsługa dotykowa monitora ma być aktywna, czy nie.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Obsługa dotykowa] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Włączenie obsługi dotykowej.
WŁ.: Tylko odtw.:
Włączenie obsługi dotykowej tylko podczas odtwarzania.
WYŁ.:
Wyłączenie obsługi dotykowej.