Ustawienia Bluetooth

Do kontroli ustawień nawiązywania połączenia Bluetooth między aparatem a smartfonem lub pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.

Aby sparować aparat ze smartfonem i umożliwić korzystanie z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji, należy zapoznać się z rozdziałem „ Inform. o położ. ”.

Informacje na temat parowania umożliwiającego korzystanie z pilota zdalnego sterowania Bluetooth można znaleźć w rozdziale „ Zd.st.prz. Bluetooth ”.

  1. MENU (Sieć) → [Bluetooth] → Wybierz opcję menu i ustaw żądany parametr.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Funkcja Bluetooth:
Ustawianie, czy funkcja Bluetooth aparatu ma być włączona, czy też nie. (WŁ./WYŁ.)
Parowanie:
Wyświetlanie ekranu parowania aparatu ze smartfonem lub pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.
Wyświetl adres urz.:
Wyświetlanie adresu BD aparatu.