Lista ikon na monitorze

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane na ilustracjach mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

Opisy podano poniżej symboli ikon.

Ikony na ekranie rejestrowania obrazów

Tryb monitora

Wygląd ekranu w trybie ekranu

Tryb wizjera

Wygląd ekranu w trybie wizjera

 1. Tryb fotografowania/Rozpoznawanie ujęcia
  P P* A S M
  Tryb fotografowania
  Numer rejestru
  Ikony rozpoznania sceny
 2. Ustawienia aparatu
  NO CARD
  Stan karty pamięci
  100/1h30m
  Pozostała liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć / Dostępny czas nagrywania filmów
  Zapisywanie danych / Liczba pozostałych obrazów do zapisu
  50M / 44M / 42M / 33M / 21M / 19M / 18M / 14M / 12M / 11M / 8.3M
  Rozmiar obrazu zdjęć
  RAW
  Nagrywanie w formacie RAW (skompresowanym / z kompresją bezstratną (L/M/S) / nieskompresowanym)
  J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT
  Jakość JPEG / Jakość HEIF
  4:2:2
  Próbkowanie kolorów HEIF
  XAVC HS 8K XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD
  Format plików filmowych
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Szybkość klatek filmów
  Ustawienie zapisu filmów
  Nagryw. proxy
  4:2:2 10bit/4:2:0 10bit/4:2:0 8bit
  Próbkowanie kolorów i głębia bitowa filmów
  240fps 200fps 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 15fps 12fps 8fps 6fps 4fps 3fps 2fps 1fps
  Szybkość klatek przy rejestrowaniu filmów w zwolnionym tempie/szybkim tempie
  Ładowanie lampy błyskowej
  Efekt ustawień Wył.
  Efekt ekspozycji (tylko ustawienie ekspozycji)
  Wspomaganie AF
  Wykryto migotanie
  Aktywna funkcja NFC
  SteadyShot wył./wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Ogniskowa SteadyShot / Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Tylko zoom opt. /Wyr.zoom obr./Zoom cyfrowy
  Zdalne sterowanie z komputera
  Jasne monitorow.
  Tryb cichy
  Zdalne sterowanie
  Funkcja FTP / stan przesyłania FTP
  Podłączono do sieci Wi-Fi / Odłączono od sieci Wi-Fi
  Podłączono do sieci LAN / Odłączono od sieci LAN
  Brak zapisu dźwięku filmów
  Reduk. szumu wiatru
  Zapisywanie informacji o prawach autorskich [WŁ.]
  Zapisywanie informacji IPTC [WŁ.]
  Typ as. wyś. Gamma
  Funkcja dotykowa w trybie rejestrowania (Ostrość dotykowa / Śledzenie dotykowe / Wył.)
  Anuluj ostrość
  Anulowanie śledzenia
  Ostrość punktu
  Wykonywanie procedury [Ostrość punktu]
  Dostępne połączenie Bluetooth / Niedostępne połączenie Bluetooth
  Połączono ze smartfonem / Nie połączono ze smartfonem
  Uzyskiwanie informacji o lokalizacji / Informacji o lokalizacji nie można uzyskać
  Tryb samolotowy
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  Plik bazy danych zapełniony / Błąd pliku bazy danych
 3. Akumulator
  Poziom naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
 4. Ustawienia rejestrowania obrazów
  Tryb pracy
  Tryb błysku/Bezprz. lampa błysk./Red.czerw.oczu
  ±0.0
  Korekcja błysku
  Tryb ostrości
  Obszar ostrości
  Tryb pomiaru
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, automatyczny pod wodą, niestandardowy, temperatura barw, filtr kolorów)
  Optym. D-Range
  Twórczy wygląd
  Pr. tw./oczu w AF
  Profil zdjęcia
  Typ migawki
  Nośniki zapisu
  L. kl. na sek. wizj.
  Proporcje zdjęć
 5. Wskaźnik ostrości/ustawienia ekspozycji
  Wskaźnik ostrości
  1/250
  Czas otwarcia migawki
  1/400
  Pr.szyb.syn.l.błys.
  F3.5
  Wartość przysłony
  Kompensacja ekspozycji/Pomiar ręczny
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO 400
  Czułość ISO
  Blokada AE/Blokada FEL/Blokada AWB
  Fotograf.
 6. Poradniki/inne
  Anulowanie śledzenia
  Informacje pomocnicze dla operacji śledzenia
  Anuluj ostrość
  Informacje pomocnicze dla anulowania ustawiania ostrości
  Funkcja pokrętła sterowania
  Informacje pomocnicze dla Mojego pokrętła


  Wskaźnik bracketingu

  Obszar pomiaru punktowego
  Histogram
  Poziomica cyfrowa
  STBY REC
  Gotowość do nagrywania filmu/Trwa nagrywanie filmu
  1:00:12
  Faktyczny czas nagrywania filmu (godziny: minuty: sekundy)
  Format audio


  Wyśw. poz. dźw.

  Sterowanie REC
  Sygnał wyjściowy w formacie 4K/RAW
  00:00:00.00
  Kod czasowy (godziny: minuty: sekundy. klatki)
  00 00 00 00
  Bit użytkownika
  2/4
  Zdj. wiel. z prz. piks.

Ikony na ekranie odtwarzania

Ekran odtwarzania pojedynczego obrazu

Wygląd ekranu w trybie odtwarzania pojedynczego obrazu

Ekran histogramu

Wygląd ekranu w przypadku wyświetlania histogramu

 1. Podstawowe informacje
  Nośniki do odtwarzania
  Informacje IPTC
  Klasyfikacja
  Ochrona
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Aktywna funkcja NFC
  Poziom naładowania akumulatora
  Wyświet. jako grupę
  Przycięty obraz
  Z uwzględnieniem filmu proxy
  000000 2/4
  Zdj. wiel. z prz. piks.
  Dołączono notatkę głosową.
  Stan przesyłania FTP
 2. Ustawienia aparatu

  Informacje w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”.

 3. Ustawienia rejestrowania obrazów
  35mm
  Ogniskowa obiektywu
  HLG
  Rejestrowanie HDR (Hybrid Log-Gamma)
  Informacje o prawach autorskich do obrazu

  Informacje na temat innych ikon wyświetlanych w tym obszarze można znaleźć w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”.

 4. Informacje o obrazie
  Informacje o szerokości/długości geograficznej
  2021-1-1 10:37:00PM
  Data nagrania
  100-0003
  Numer folderu - Numer pliku
  C0003
  Numer pliku filmowego
  Histogram (Luminancja/R/G/B)