Wyk.tw./oczu ob. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Wybór celu do wykrywania z użyciem funkcji AF Twarz/Oczy.

 1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Wyk.tw./oczu ob.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Człowiek:
Wykrywanie twarzy/oczu człowieka.
Zwierzę:
Wykrywanie oczu zwierzęcia.
Ptak:
Wykrywanie oczu ptaków.

Wskazówka

 • W celu wykrycia oczu zwierzęcia lub ptaka, skomponuj ujęcie w taki sposób, aby cała głowa znalazła się w kadrze. Po ustawieniu ostrości na głowie zwierzęcia lub ptaka łatwiej będzie wykryć oczy.

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Wyk.tw./oczu ob.] ustawiono opcję [Zwierzę] lub [Ptak], nie można korzystać z poniższych funkcji.
  • Pr.tw.w pom.wiel.
  • Prio. zarej. twarzy
  • Funkcja wykrywania oka podczas nagrywania filmu
 • Nawet przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wyk.tw./oczu ob.] oczu niektórych rodzajów zwierząt nie można wykryć.
 • Nawet przy ustawieniu [Ptak] w pozycji [Wyk.tw./oczu ob.] nie można wykryć oczu niektórych gatunków ptaków.