Reset SSID/hasła

Podczas nawiązywania połączenia ze smartfonem lub połączenia Wi-Fi Direct z komputerem opisywane urządzenie udostępnia informacje o połączeniu tym urządzeniom, które mają uprawnienia do nawiązywania połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenia posiadające uprawnienia do nawiązywania połączeń, zresetuj informacje na temat połączeń.

  1. MENU(Sieć) → [Wi-Fi][Reset SSID/hasła][OK].

Uwaga

  • W przypadku podłączenia opisywanego produktu do smartfona po uprzednim zresetowaniu informacji o połączeniu, należy ponownie wprowadzić ustawienia dla smartfona.
  • W przypadku podłączania opisywanego produktu do komputera za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct po uprzednim zresetowaniu informacji o połączeniu, należy ponownie skonfigurować ustawienia komputera.