Czas rozp. osz. ener.

Ustawianie okresów czasu dla automatycznego przełączania do trybu oszczędzania energii w przypadku bezczynności, aby zapobiec zużyciu akumulatora. Aby powrócić do trybu fotografowania, wykonaj jedną z czynności takich jak naciśnięcie przycisku migawki do połowy.

 1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.][Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ. / 30 min. / 5 min. / 2 min. / 1 min. / 10 s

Uwaga

 • Urządzenie należy wyłączyć, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas.
 • Funkcja oszczędzania energii zostanie wyłączona w następujących sytuacjach:
  • W przypadku zasilania przez USB
  • Podczas odtwarzania pokazów slajdów
  • Podczas przesyłania FTP
  • Przy nagrywaniu filmów
  • Po podłączeniu do komputera lub telewizora
  • Gdy w pozycji [Zdalne sterow. IR] ustawiono opcję [WŁ.]
  • Gdy w pozycji [Zd.st.prz. Bluetooth] ustawiono opcję [WŁ.]