Czułość śledz. AF

zdjęcie

W trybie fotografowania można wybrać czułość śledzenia AF w przypadku, gdy obiekt traci ostrość.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Czułość śledz. AF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

5(Wysoka)/4/3(Standardowa)/2/1(Zablokowana):
Wybierz [5(Wysoka)], aby w sposób elastyczny ustawiać ostrość na obiektach znajdujących się w różnych odległościach.
Wybierz [1(Zablokowana)], aby utrzymywać ostrość na konkretnym obiekcie, gdy przed tym obiektem przemieszczają się inne obiekty.