REC przyc. mig. (film)

zdjęcie, film

Istnieje możliwość rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania filmów naciśnięciem przycisku migawki, który jest większy i łatwiejszy w obsłudze niż przycisk MOVIE (Film).

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][REC przyc. mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Włącz:
Możliwość nagrywania filmu przy użyciu przycisku migawki, gdy tryb rejestrowania obrazu jest ustawiony na [Film] lub [Zwoln. i szyb. tempo].
Wyłącz:
Nagrywanie filmu przyciskiem migawki wyłączone.

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [REC przyc. mig.] jest ustawiona opcja [Włącz], można używać przycisku migawki do rozpoczynania lub zatrzymywania nagrywania filmów na zewnętrznym urządzeniu nagrywającym/odtwarzającym przy użyciu polecenia [Sterowanie REC].

Uwaga

  • Gdy w pozycji [REC przyc. mig.] jest ustawiona opcja [Włącz], podczas nagrywania filmu nie można ustawić ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy.