Wybierz pokrętło

Podczas odtwarzania można przeskakiwać między obrazami. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz znaleźć jeden z wielu zarejestrowanych obrazów. Można również szybko znaleźć chronione obrazy lub obrazy z określoną oceną.Funkcję tę można przypisać do pokrętła przedniego lub pokrętła tylnego.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Wybierz pokrętło] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Pokr. na prz.:
Do przeskakiwania między obrazami będzie wykorzystywane pokrętło przednie.
Pokr. z tyłu:
Do przeskakiwania między obrazami będzie wykorzystywane pokrętło tylne.