Podłączanie aparatu do smartfona przy użyciu kodu QR Code

Smartfon można podłączyć do aparatu za pomocą kodu QR Code. Połączenie z aparatem można nawiązać w taki sam sposób na każdym smartfonie z systemem Android, urządzeniu iPhone lub iPad.


Do połączenia aparatu i smartfona wymagana jest aplikacja Imaging Edge Mobile. Ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie pobierz i zainstaluj aplikację Imaging Edge Mobile. Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Imaging Edge Mobile można znaleźć na stronie wsparcia (https://www.sony.net/iem/).

 1. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Poł. ze smartfonem][WŁ.].
 2. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Połączenie], aby wyświetlić ekran QR code.

 3. Uruchom Imaging Edge Mobile na smartfonie i wybierz [Connect with a new camera].
 4. Zeskanuj QR Code wyświetlony na aparacie, gdy na smartfonie wyświetlany jest ekran [Connect using the camera QR Code].
  Gdy QR Code zostanie odczytany, na ekranie smartfona wyświetlony zostanie komunikat [Connect with the camera?].
 5. Wybierz [OK] na ekranie smartfona.
  Smartfon zostanie podłączony do aparatu.

Wskazówka

 • Gdy QR Code zostanie odczytany, identyfikator SSID opisywanego aparatu (DIRECT-xxxx) i hasło zostaną zarejestrowane w smartfonie. Umożliwi to później łatwe nawiązywanie połączeń między smartfonem a aparatem za pomocą funkcji Wi-Fi poprzez wybór aparatu z listy aparatów w aplikacji Imaging Edge Mobile. (Wcześniej ustaw w pozycji [Poł. ze smartfonem] opcję [WŁ.].)

Uwaga

 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi (2,4 GHz) wykorzystywane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli nie można nawiązać połączenia między smartfonem a aparatem z wykorzystaniem funkcji NFC lub kodu QR Code, należy użyć identyfikatora SSID i hasła.