Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem ładowarki

 1. Włóż akumulator do ładowarki.
  • Umieść akumulator w ładowarce zgodnie z kierunkiem znaku (trójkąt).
  • Dosuń akumulator do oporu.

 2. Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.

  Ilustracja przedstawiająca pozycje lampki CHARGE i wskaźnika stanu ładowania

  • Po rozpoczęciu ładowania lampka CHARGE (A) świeci na pomarańczowo.
  • Orientacyjny stan operacji ładowania jest sygnalizowany przez wskaźnik stanu ładowania (B) zgodnie z poniższą tabelą. (Kolor pomarańczowy wskazuje podświetlenie lampki.)
  • Jeżeli lampka CHARGE i wskaźnik stanu ładowania zapalą się, po czym od razu zgasną, akumulator jest w pełni naładowany.
   Stan ładowania Lampka CHARGE/Wskaźnik stanu ładowania
   Natychmiast po podłączeniu akumulatora - 30% Ilustracja przedstawiająca lampkę CHARGE i wskaźnik stanu ładowania
   30% - 60% Ilustracja przedstawiająca lampkę CHARGE i wskaźnik stanu ładowania
   60% – 90% Ilustracja przedstawiająca lampkę CHARGE i wskaźnik stanu ładowania
   90% - w pełni naładowany Ilustracja przedstawiająca lampkę CHARGE i wskaźnik stanu ładowania
   Pełne ładowanie zakończone Ilustracja przedstawiająca lampkę CHARGE i wskaźnik stanu ładowania

   Poziom naładowania sygnalizowany przez wskaźnik stanu ładowania i wartości procentowe podane w powyższej tabeli należy traktować orientacyjnie.

   Rzeczywisty stan może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i stanu akumulatora.

  • Czas ładowania (pełne naładowanie): Czas ładowania wynosi około 150 min.
  • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.

Uwaga

 • W przypadku używania zasilacza sieciowego/ładowarki do akumulatorów należy korzystać z pobliskiego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
  W przypadku korzystania z urządzenia z lampką ładowania, należy pamiętać, że nie jest ono odłączone od źródła zasilania, nawet jeśli wspomniana lampka zgaśnie.
 • Przed przystąpieniem do ładowania przeczytaj także „Uwagi dotyczące akumulatora i ładowania akumulatora”.