Adapter obiektywu

Za pomocą adaptera obiektywu (sprzedawany oddzielnie) do opisywanego produktu można przymocować obiektyw z bagnetem A (sprzedawany oddzielnie).
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem obiektywu.

Uwaga

  • W przypadku niektórych obiektywów nie można używać adaptera obiektywu lub autofokusu.Informacje o zgodnych obiektywach można uzyskać w punkcie sprzedaży produktów Sony lub w autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.
  • Nie możesz stosować wspomagania automatycznej ostrości, gdy używany jest obiektyw z bagnetem A.
  • Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy mechanizmu obiektywu oraz dźwięki towarzyszące pracy urządzenia.
    Dźwięk ten można wyłączyć, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Nagrywanie dźwięku][WYŁ.].
  • Po zamocowaniu niektórych obiektywów lub w przypadku pewnych obiektów ustawianie ostrości może być czasochłonne lub utrudnione.