Zd.st.prz. Bluetooth

Aparat można obsługiwać, korzystając z pilota zdalnego sterowania z funkcją Bluetooth (sprzedawany oddzielnie).Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych pilotów zdalnego sterowania można znaleźć w witrynie Sony danego regionu, uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony albo w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.

Wybierz wcześniej MENU (Sieć) → [Bluetooth][Funkcja Bluetooth][WŁ.]. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania z funkcją Bluetooth.

 1. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Zd.st.prz. Bluetooth][WŁ.].
  • Jeżeli z aparatem nie jest aktualnie sparowane żadne urządzenie Bluetooth, pojawi się ekran parowania zgodnie z opisem w punkcie 2.
 2. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Bluetooth][Parowanie], aby wyświetlić ekran parowania.
 3. Przeprowadź parowanie z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth.
  • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania Bluetooth.
 4. Z poziomu aparatu wybierz [OK] na ekranie potwierdzenia nawiązania połączenia Bluetooth.
  • Parowanie dobiegło końca i można teraz obsługiwać aparat z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth. Po jednokrotnym sparowaniu urządzenia, w przyszłości można ponownie nawiązać połączenie między aparatem a pilotem zdalnego sterowania Bluetooth, ustawiając w pozycji [Zd.st.prz. Bluetooth] opcję [WŁ.].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Włączenie obsługi z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth.
WYŁ.:
Wyłączenie obsługi z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth.

Wskazówka

 • Połączenie Bluetooth jest aktywne tylko podczas obsługi aparatu z poziomu pilota zdalnego sterowania Bluetooth.

Uwaga

 • W przypadku inicjowania aparatu, informacje o parowaniu są również usuwane. Aby móc korzystać z pilota zdalnego sterowania Bluetooth ponownie przeprowadź parowanie.
 • W przypadku niestabilnego połączenia Bluetooth, usuń wszelkie przeszkody, na przykład osoby lub metalowe przedmioty, znajdujące się pomiędzy aparatem a sparowanym pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.
 • Z poniższych funkcji nie można korzystać po ustawieniu w pozycji [Zd.st.prz. Bluetooth] opcji [WŁ.].
  • Powiązanie informacji o lokalizacji ze smartfonem
  • Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
  • Tryb oszczędzania energii
 • Jeżeli funkcja ta nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe uwagi i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie.
  • Sprawdź, czy aparat nie jest połączony z innymi urządzeniami korzystającymi z funkcji Bluetooth.
  • Sprawdź, czy w przypadku aparatu w pozycji [Tryb samolotowy] jest ustawiony tryb [WYŁ.].
  • Z poziomu aparatu wykonaj polecenie [Reset ustawień sieci].