Edytuj nazwę urządz.

Istnieje możliwość zmiany nazwy urządzenia w przypadku połączeń Wi-Fi Direct, [Zdalne sterow. PC] lub Bluetooth.

  1. MENU (Sieć)[Opcja sieci][Edytuj nazwę urządz.].
  2. Wybierz pole wprowadzania, a następnie wpisz tam nazwę urządzenia → [OK].