Korzystanie z lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie)

Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa doświetla rejestrowany obiekt. Używanie lampy błyskowej zapobiega również poruszeniom obrazu wskutek drgań aparatu.

Szczegółowe informacje na temat lampy błyskowej można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do lampy błyskowej.
 1. Zamocuj lampę błyskową (sprzedawana oddzielnie) na opisywanym produkcie.

 2. Po włączeniu w pełni naładowanej lampy błyskowej zrób zdjęcie.
  (Ikona ładowania lampy błyskowej) miga: trwa ładowanie
  (Ikona ładowania lampy błyskowej) świeci: ładowanie zakończone
  • Dostępne tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazu i funkcji.

Uwaga

 • Zamocowana osłona przeciwsłoneczna obiektywu może przesłaniać światło lampy błyskowej i rzucać cień na dolną część rejestrowanego obrazu. Ściągnij osłonę przeciwsłoneczną obiektywu.
 • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.(Używając lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie) z oświetleniem LED, można korzystać z oświetlenia LED.)
 • Przed podłączeniem osprzętu, na przykład lampy błyskowej, do stopki multiinterfejsowej lub odłączeniem go od niej należy najpierw wyłączyć opisywany produkt. Mocując osprzęt, należy upewnić się, że jest on dobrze przymocowany do opisywanego produktu.
 • Stopki multiinterfejsowej nie należy używać z dostępną w handlu lampą błyskową o napięciu 250 V lub więcej, albo o odwrotnej polaryzacji niż aparat. Może to spowodować usterkę.
 • Lampy błyskowej o odwrotnej polaryzacji można używać z gniazdem Synchronizacja błysku. Używać lampy błyskowej o napięciu synchronizacji błysku wynoszącym maksymalnie 400 V.
 • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, wykonaj zdjęcie z dala od obiektu lub ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.
 • Narożniki zapisanego zdjęcia mogą być przyciemnione, w zależności od obiektywu.
 • W przypadku fotografowania z zewnętrzną lampą błyskową, na obrazie mogą pojawić się jasne i ciemne pasy, jeżeli ustawiony czas otwarcia migawki jest krótszy niż 1/4000 sekundy. Jeżeli tak się zdarzy, Sony zaleca rejestrowanie obrazów w trybie błysku ręcznego i ustawienie poziomu błysku na 1/2 lub wyżej.
 • Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową można znaleźć w witrynie Sony, albo uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.