Program Auto

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).

Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji P (Program Auto).
  2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Przesunięcie programu

Gdy lampa błyskowa nie jest używana, można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (wartość F) bez zmiany właściwej ekspozycji ustawionej przez aparat.

Obróć pokrętło przednie/tylne, aby dobrać kombinację wartości przysłony i czasu otwarcia migawki.

  • Gdy obracasz pokrętło przednie/tylne, „P” na ekranie zmienia się na „P*”.
  • Aby anulować przesunięcie linii programowej, ustaw inny tryb fotografowania niż [Program Auto] lub wyłącz aparat.

Uwaga

  • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.
  • Ustaw tryb fotografowania inny niż „P” lub wyłącz zasilanie, aby anulować wprowadzone ustawienie.
  • Gdy jasność ulegnie zmianie, przysłona (wartość F) i czas otwarcia migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.