Róż. zest. dla zd./fil.

zdjęcie, film

W przypadku każdej opcji w trybie fotografowania i nagrywania filmu można wybrać, czy ma być wykorzystywana wspólna konfiguracja, czy oddzielne ustawienia.

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi] → Wybierz [Róż. zest. dla zd./fil.].

  Pojawi się ekran instrukcji obsługi. Wybierz [OK], aby wyświetlić ekran ustawień.

 2. Dodaj znaczniki wyboru do opcji, które chcesz skonfigurować osobno dla fotografowania i filmowania, a następnie wybierz [OK].
  • Następujące opcje można ustawiać osobno dla fotografowania i nagrywania filmów.
   • Przysłona
   • Szybkość migawki
   • ISO
   • Kompens.eksp.
   • Tryb pomiaru
   • Balans bieli
   • Profil zdjęcia

Wskazówka

 • Po przełączeniu się ze wspólnych ustawień na oddzielne ustawienia za pomocą [Róż. zest. dla zd./fil.], bieżące ustawienia będą stosowane zarówno do fotografowania jak i nagrywania filmów. Jednakże niestandardowe ustawienie balansu bieli jest stosowane tylko do fotografowania.
 • Po przełączeniu się z oddzielnych ustawień na ustawienia wspólne za pomocą [Róż. zest. dla zd./fil.], ustawienia opcji powrócą do ich początkowych wartości. Na zasadzie wyjątku wartości ustawień dla fotografowania są stosowane do wartości przysłony, czasu otwarcia migawki i ustawień niestandardowego balansu bieli.

Uwaga

 • Nawet po zaznaczeniu opcji [Kompens.eksp.], wartość kompensacji ekspozycji zostanie jednocześnie zmieniona zarówno w przypadku fotografowania, jak i nagrywania filmów po zmianie wartości kompensacji ekspozycji przy użyciu pokrętła kompensacji ekspozycji.