Blokada AE

Gdy kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest wysoki, np. przy robieniu zdjęcia pod światło lub zdjęcia obiektu w pobliżu okna, należy zmierzyć poziom światła w punkcie, gdzie obiekt wydaje się mieć właściwą jasność i zablokować ekspozycję przed wykonaniem zdjęcia. Aby zmniejszyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest jaśniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia. Aby zwiększyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest ciemniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia.

  1. Ustaw ostrość w punkcie, według którego ustawiana jest ekspozycja.
  2. Naciśnij przycisk AEL.
    Ekspozycja zostanie zablokowana i pojawi się symbol (blokada AE).
  3. Trzymając wciśnięty przycisk AEL, ponownie ustaw ostrość na obiekcie i zarejestruj ujęcie.
    • Trzymaj wciśnięty przycisk AEL rejestrując ujęcie, jeśli chcesz dalej robić zdjęcia ze stałą ekspozycją. Zwolnij przycisk, aby ponownie ustawić ekspozycję.

Wskazówka

  • Przypisanie funkcji [Przełącz.AEL] do przycisku AEL poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] pozwala zablokować ekspozycję bez przytrzymywania tego przycisku.

Uwaga

  • Opcje [ Blokada AEL] i [ Przeł.AEL] nie są dostępne w przypadku korzystania z innych funkcji zoomu niż zoom optyczny.