Ustawienia pliku

Konfigurowanie ustawień w przypadku nazw plików nagranych filmów.

 1. MENU → (Fotografowanie) → [Plik][Ustawienia pliku] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Numer pliku:
Można ustawić sposób przypisywania numerów plików do filmów.
[Seryjny]: Numeracja plików nie jest resetowana po zmianie karty pamięci.
[Wyzeruj]: Numeracja plików jest resetowana po zmianie karty pamięci.
Resetuj licznik serii:
Zeruje licznik serii używany, gdy w pozycji [Numer pliku] ustawiono opcję [Seryjny].
Format nazwy pliku:
Można ustawić format dla nazw plików filmowych.
[Standardowy]: nazwa pliku nagranego filmu rozpoczyna się od „C”. Przykład: C0001
[Tytuł]: nazwa pliku nagranego filmu ma postać: „nazwa + numer pliku”.
[Data + Tytuł]: nazwa pliku nagranego filmu ma postać: „data + nazwa + numer pliku”.
[Tytuł + Data]: nazwa pliku nagranego filmu ma postać: „nazwa + data + numer pliku”.
Ustaw. nazwy tytułu:
Tytuł można ustawić, gdy w pozycji [Format nazwy pliku] ustawiono opcję [Tytuł], [Data + Tytuł] lub [Tytuł + Data].

Wskazówka

 • Ustawienia w pozycji [Numer pliku] i [Format nazwy pliku] obowiązują zarówno w przypadku gniazda 1 jak i gniazda 2.
 • Gdy w pozycji [Numer pliku] ustawiono opcję [Seryjny], numery plików będą przypisywane kolejno plikom na kartach pamięci w gniazdach nawet po zmianie ustawienia [Ust. nośnika nagr.][Nośnik nagrania] pomiędzy Gniazdem 1 i 2.

Uwaga

 • W pozycji [Ustaw. nazwy tytułu] można wprowadzać tylko znaki alfanumeryczne i symbole. Można wprowadzić maksymalnie 37 znaków.
 • Tytuły podane przy użyciu polecenia [Ustaw. nazwy tytułu] będą stosowane tylko w odniesieniu filmów zarejestrowanych po wprowadzeniu ustawienia.
 • Nie można ustawić sposobu przypisywania nazw folderów w przypadku filmów.
 • W przypadku korzystania z karty pamięci SDHC, w pozycji [Format nazwy pliku] na stałe ustawiona jest opcja [Standardowy].
 • Jeżeli karta pamięci była używana przy jednym z poniższych ustawień w pozycji [Format nazwy pliku] i zostanie włożona do innego urządzenia, może ona nie działać prawidłowo.
  • [Tytuł]
  • [Data + Tytuł]
  • [Tytuł + Data]
 • Jeżeli z powodu usunięcia plików itp. pozostaną niewykorzystane numery, zostaną one ponownie użyte, gdy numer pliku filmowego osiągnie „9999”.