Ust. jakości obrazu: Format pliku (zdjęcie)

zdjęcie

Określa format pliku w przypadku zdjęć.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ust. jakości obrazu][Format pliku] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

RAW:
Ten format plików nie jest poddawany obróbce cyfrowej. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.
RAW & JPEG/RAW & HEIF:
Obraz RAW i obraz JPEG lub HEIF są tworzone jednocześnie. Jest to przydatne, gdy są potrzebne dwa pliki obrazu: JPEG lub HEIF do podglądu i RAW do edycji.
JPEG/HEIF:
Obraz jest nagrywany w formacie JPEG lub HEIF.


  • Gdy w pozycji [Nośnik nagrania] ustawiono opcję [Sortuj nagryw.], można wybrać format pliku dla każdego gniazda spośród RAW i JPEG lub RAW i HEIF.

Informacje dotyczące obrazów RAW

  • Do otwarcia pliku z obrazem RAW, zarejestrowanego opisywanym aparatem, potrzebny jest program Imaging Edge Desktop. Imaging Edge Desktop pozwala otworzyć plik z obrazem RAW, a następnie przekonwertować go do popularnych formatów graficznych, takich jak JPEG lub TIFF, albo skorygować balans bieli, nasycenie lub kontrast obrazu.
  • Obrazy RAW zarejestrowane opisywanym aparatem mają rozdzielczość 14 bitów na piksel.
  • Polecenie [Typ pliku RAW] umożliwia ustawienie metody kompresji obrazów RAW.

Uwaga

  • Jeżeli obrazy nie będą edytowane na komputerze, wskazane jest zapisywanie ich w formacie JPEG lub HEIF.
  • Do odtwarzania obrazów HEIF potrzebne jest środowisko obsługujące format HEIF.