Pocz. pow. ognis. (film)

film

Ustawianie początkowej skali powiększenia dla funkcji [Powiększenie] w trybie filmowania.

  1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Pocz. pow. ognis.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

x1,0:
Wyświetlanie obrazu o takim samym powiększeniu jak ekran rejestrowania obrazu.
x4,0:
Wyświetlanie obrazu w 4,0-krotnym powiększeniu.